Εκθέσεις 2011

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών

Έκθεση Ζωγραφικής Συλλόγου Θεόκριτος

Παιδική Έκθεση Ζωγραφικής Κω

Έκθεση Ζωγραφικής & Αγιογραφίας Κω Καλεσμένη Μαρία Ιωαννίδου