Άγιος Εφραίμ Κω

Αγία Βαρβάρα Πυροβολικό Κω

Άγιος Χαράλαμπος Κως Ηρακλής

Άγιος Διονύσιος Κω 

Άγιος Εφραίμ Κω

Άγιος Χαράλαμπος Κως Ηρακλής

Άγιος Διονύσιος Κω 

Αγία Βαρβάρα Πυροβολικό Κω